Thay đổi góc nhìn

BẮT TRỌN YÊU THƯƠNG

Video volume

Góc nhìn > Thấu hiểu>

Vì yêu thương luôn bắt đầu bằng sự thấu hiểu

Hãy mở lòng và nhìn qua lăng kính chân thật, bạn sẽ thấy nhiều hơn về những người mình trân quý

#OPPO #REALBEAUTY #GENZ #GOCNHINGENZ

< Góc nhìn Thấu hiểu>

Hãy cùng nhìn Gen Z qua một lăng kính khác

Nếu ngày xưa, sự khác biệt của 8X và 9X được gọi là “Khoảng cách thế hệ”, thì ngày nay, sự bất đồng giữa Gen Z và tất cả các lớp người đi trước đã lên đến mức “Mâu thuẫn thế hệ”.

Chúng ta nhìn những người trẻ bằng định kiến, bằng những gì chúng ta thoáng nghe, thoáng đọc ở đâu đó

Hãy cùng nhìn Gen Z qua một lăng kính khác. Để trân trọng những hoài bão, những khát khao đáng quý của một thế hệ

#OPPO #REALBEAUTY #GENZ #GOCNHINGENZ